Back to top

Privacy

Privacy beleid op het net

HostYou BV respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt of hierop reageert. In deze verklaring geven wij aan welke informatie HostYou BV verzamelt en hoe wij die informatie zullen gebruiken. Verder staat in deze verklaring uitgelegd wat u moet doen als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie opgeslagen wordt of kenbaar gemaakt wordt aan derden. Tot slot informeren wij u in deze verklaring hoe u de persoonlijke gegevens, die u aan HostYou BV meegedeeld heeft, kan nakijken, wijzigen of uitwissen.

Persoonlijke gegevens

HostYou BV verzamelt alleen informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De belangrijkste gegevens, die wij per individu kunnen verzamelen, zijn: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e.a.
De persoonsgegevens die u ons meedeelt, worden verwerkt door HostYou BV, Schoebroekstraat 48 in 3583 Paal, Beringen. Met als doel deze te gebruiken voor administratieve- en marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om informatie over onze diensten of producten persoonlijk op u af te stemmen, of om u relevante e-mails, nieuwsbrieven of post te sturen), domeinregistraties of voor onderzoek. Deze gegevens kunnen HostYou BV tevens toelaten om op regelmatige wijze interessante aanbiedingen aan u te richten. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Overeenkomstig de 'Privacywet' heeft u het recht op inzage in uw gegevens en recht op verbetering door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot administratie@hostyou.be. Behoudens verzet van u, kosteloos en op verzoek, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden.
Bijkomende inlichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.

De wet

De wet van 8 december 1992 over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer regelt het beheer van adressenbestanden. Deze wet voorziet twee belangrijke punten :Elke persoon heeft het recht kennis te krijgen van zijn gegevens die in een verwerking zijn opgenomen (Art. 10)
Elke persoon heeft het recht alle onjuiste gegevens die op hem/haar betrekking hebben te doen verbeteren (Art. 12)
Bovendien voorziet vermelde wet in het recht zich te verzetten tegen elke verwerking én tegen de doorgave van uw gegevens aan derden. U heeft zelfs het recht op schrapping van uw gegevens.
U kan ons bereiken op volgend adres :
HostYou BV, Schoebroekstraat 48, 3583 Paal-Beringen.
Indien u van ons in de toekomst geen e-mail wenst te ontvangen, richt dan een gedagtekende, ondertekende brief tot administratie@hostyou.be. Opgelet het verwerken van je aanvraag kan enkele dagen duren.

De Robinson Lijst van het BDMV

De 'Robinson List' is een bestand dat alle personen die de wens hebben uitgedrukt geen gepersonaliseerde mailings meer te ontvangen, groepeert. Deze lijst is een initiatief van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV). De 'Robinson List' is enkel geldig voor mailings op naam. De gegevens van de ingeschreven personen worden opgespoord en verwijderd uit de mailingbestanden. U kan hiervoor terecht op het gratis nummer : 0800/91.886

HostYou Media-Robinson

De HostYou Media-Robinson is een afgeleide van de 'Robinson List'. Alle personen die hierin staan ingeschreven, worden geweerd in elke mailing die vanuit HostYou zal vertrekken. De HostYou Media-Robinson is in het leven geroepen voor die personen die enkel van ons bedrijf geen commerciële boodschappen meer wensen.

Niet-persoonlijke gegevens

In sommige gevallen verzamelen we informatie over u die niet persoonlijk identificeerbaar is. Voorbeelden van deze informatie zijn het soort internetbrowser dat u gebruikt, het soort besturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van de website vanwaar u met onze site gekoppeld bent.

'Cookie'

Als u een van onze websites bekijkt, kunnen we informatie op uw computer opslaan, in de vorm van een 'Cookie' of soortgelijk bestand. Deze informatie is ons op verschillende manieren van nut. Met Cookies kunnen wij een website of advertentie bijvoorbeeld op maat maken, zodat die beter is afgestemd op uw belangstelling en voorkeuren. Met de meeste internetbrowsers kunt u Cookies van uw harddisk verwijderen, alle Cookies blokkeren, of gewaarschuwd worden voordat een Cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij u naar de instructies of het helpscherm van uw browser.